Yrkesintroduktionsanställning

Arbetsmarknadspolitiskt program riktad mot ungdomar och nyanlända samt äldre långtidsarbetslösa som saknar yrkeserfarenhet. Anställning kombinerad med utbildning. Arbetsgivarens ersättning motsvarar arbetsgivaravgiften.