Tobins Q

Ett mått på hur lönsamt det är att investera. Det är förhållandet mellan marknadsvärdet på en tillgång och vad det skulle kosta att ersätta samma tillgång. Ett högt Tobins Q tyder på att det är lönsamt att investera.