Potentiellt arbetade timmar

Antalet arbetade timmar som skulle uppnås om vi hade ett fullt resursutnyttjande på arbetsmarknaden. Potentiellt arbetade timmar bestäms i sin tur av jämviktsarbetslösheten, potentiell arbetskraft och potentiell medelarbetstid.