Potentiell sysselsättning


Den nivå på sysselsättning som skulle uppnås i avsaknad av konjunkturella fluktuationer. Se potentiell BNP. (se även https://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/potentiell-bnp.html).