Offentlig sektor


Utgörs i nationalräkenskaperna av offentlig förvaltning och offentliga bolag, alltså bolag som till minst 50 procent ägs av offentliga myndigheter. Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet och ESV använder offentlig sektor för det som i nationalräkenskaperna (ESA2010) kallas offentlig förvaltning.