Offentlig konsumtion


Statens, kommunernas och regionernas användning av resurser för att tillhandahålla olika typer av skattefinansierade tjänster. En stor del av konsumtionen produceras i egen regi, men en del verksamhet köps in från producenter i näringslivet (som till exempel friskolor). Kollektiv offentlig konsumtion tillhandahålls utifrån ett gemensamt behov. Exempel är statsförvaltning, polis, försvar, miljö- och klimatarbete och samhällsplanering. Individuell offentlig konsumtion tillhandahålls en specifik mottagare och utifrån ett individuellt behov. Här ryms det mesta inom vård, skola och omsorg.