Högkonjunktur (högt resursutnyttjande) 


Tidpunkter då den samlade ekonomiska aktiviteten är ovanligt hög i förhållande till de tillgängliga resurserna i ekonomin, Beskrivs som att BNP-nivån är högre än potentiell BNP-nivå.