Byggbranschen


Definieras som branscherna 41–43 enligt SNI 2007, kallas också huvudgrupp F. De företag och andra ekonomiskt verksamma organisationer vars huvudsakliga verksamhet är byggnation och byggrelaterade tjänster. Alltifrån utformning av byggprojekt, anläggning av vägar, elinstallationer, måleriarbeten, med mera.