Nystartsjobb

Subventionerad anställning för långtidsarbetslösa eller personer som varit borta länge från arbetsmarknaden till exempel på grund av sjukskrivning. Även för nyanlända. Nystartsjobb är en rättighet, behövs inte anvisning som för andra arbetsmarknadspolitiska program.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2019-01-08
Uppdaterad 2019-01-08