Kupong (obligation)

De utbetalningar ägaren av en obligation får från utgivaren under obligationens löptid. Vanligen betalas kuponger ut en eller två gånger per år. När obligationen förfaller betalas den sista kupongen ut tillsammans med det nominella beloppet (se nominellt belopp).

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2019-01-08
Uppdaterad 2019-01-08