Aktivitetsersättning

Ersättning för personer i åldern 19–29 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att personen inte kan arbeta på minst ett år. Aktivitetsersättning kan beviljas i ett till tre år, beroende på hur länge arbetsförmågan är nedsatt.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2019-01-08
Uppdaterad 2019-01-08