Budgeteringsmarginalen

Skillnaden mellan utgiftstaket och de takbegränsade utgifterna.

Regeringens riktlinje är att budgeteringsmarginalen ska vara minst 1 procent av de takbegränsade utgifterna för innevarande år, 1,5 procent för nästa år och 2 procent och 3 procent för de två respektive åren därefter.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-30
Uppdaterad 2016-04-05