Värdepapperisering

Ett sätt att finansiera (finansiella) investeringar som ger en regelbunden inkomst genom försäljning av skuldförbindelser (värdepapper) säkrade med dessa investeringar.

Banker (som är föremål för kapitaltäckningskrav) har använt värdepapperisering kombinerad med speciella investeringsbolag för att avföra investeringar från den egna balansräkningen.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-21
Uppdaterad 2016-04-06