Överskottsmål

Innebär att det offentligfinansiella sparandet i genomsnitt över en konjunkturcykel ska uppvisa ett överskott om en viss nivå. Sedan 2007 gäller målnivån 1 procent av BNP. Målnivån är för närvarande under utredning.

Överskottsmålet är ett av de tre budgetpolitiska målen som ingår i det finanspolitiska ramverket (se även balanskrav och utgiftstak). I juni 2016 nåddes en bred politisk överenskommelse om att målnivån ska sänkas till 1/3 procent av BNP.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-21
Uppdaterad 2016-09-13