Automatiska stabilisatorer

Det offentligfinansiella sparandet varierar med konjunkturläget utan att aktiva beslut fattas.

I lågkonjunkturer försvagas det finansiella sparandet utan att det beslutas om skattesänkningar eller utgiftsökningar. Detta beror dels på att skatteintäkterna är lägre när BNP är lägre än normalt, dels på att de arbetslöshetsrelaterade utgifterna är högre än normalt när arbetslösheten är högre än jämviktsarbetslösheten.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-20
Uppdaterad 2016-04-05