Arbetslös

Person som inte har ett arbete, men som kan arbeta och söker arbete, i åldersgruppen 15-74 år.

Mäts ofta som andel av arbetskraften. I enlighet med EU:s förordningar inkluderas sedan 2005 även heltidsstuderande som söker arbete.

Unemployed

The officially unemployed are persons without work but willing and able to work and looking for a job. Often measured as a percentage of the labour force.

Publicerad 2015-07-20
Uppdaterad 2016-04-05