Penningpolitik

Riksbankens agerande för att påverka räntenivån, och indirekt penningvärdet.

Penningpolitiken handlar främst om att bestämma reporäntan för att på så vis styra efterfrågan så att prisutvecklingen blir stabil.

Monetary policy

Primarily about setting the repo rate in order to affect demand in order to achieve a stable development of prices.

Publicerad 2015-07-16
Uppdaterad 2016-04-08

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb