Penningpolitik


Riksbankens agerande för att påverka räntenivån, och indirekt penningvärdet. Penningpolitiken handlar främst om att bestämma reporäntan för att på så vis styra efterfrågan så att prisutvecklingen blir stabil.

Monetary policy

Primarily about setting the repo rate in order to affect demand in order to achieve a stable development of prices.

Publicerad 2015-07-16
Uppdaterad 2018-10-09