Penningmarknad 

En marknad bestående av banker och andra finansinstitut som tar emot kortsiktig inlåning och ger kortsiktig utlåning, från en dag upp till ett år.

En marknad bestående av banker och andra finansinstitut som tar emot kortsiktig inlåning och ger kortsiktig utlåning, från en dag upp till ett år.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-16
Uppdaterad 2016-04-08