Offentlig förvaltning


Verksamheter inom offentliga myndigheter och andra institutioner inom stat och kommuner samt avgiftsfinansierad affärsverksamhet. Offentlig förvaltning delas upp i statlig förvaltning, kommunal förvaltning (primärkommuner och landsting) och sociala trygghetsfonder (ålderspensionssystemet).

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-16
Uppdaterad 2018-10-09