Minimilön


Den lägsta lön som någon i ett visst avtalsområde eller en viss anställning ska kunna få enligt lag eller andra bestämmelser eller kollektiva avtal. Lägstalönerna är ofta uppdelade med hänsyn till ålder och utbildning. Ibland kallas lägstalöner också för lägstalöner.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-16
Uppdaterad 2019-01-08