Lönesumma


Timlön gånger antalet arbetade timmar. Av arbetsgivaren utbetald lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Timlönen enligt nationalräkenskaperna beräknas som lönesumman dividerat med antalet arbetade timmar för anställda.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-16
Uppdaterad 2018-10-09