Löneelasticitet


Hur någon variabel, exempelvis arbetsutbud eller efterfrågan på arbetskraft förändras som ett resultat av en viss förändring i lönen. Arbetsutbudets löneelasticitet kan exempelvis avse hur många procentantalet arbetade timmar ändras när lönen ökar med en procent.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-16
Uppdaterad 2019-01-08