Lagerbidrag till BNP-tillväxten


Lageromslaget i procent av föregående års BNP-nivå. I försörjningsbalanstabeller redovisas normalt de olika komponenternas procentuella utveckling i fasta priser, men för lagerinvesteringarna redovisas i stället lagerbidraget till BNP-tillväxten.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-16
Uppdaterad 2018-10-09