Lagerbidrag till BNP-tillväxten

Lageromslaget i procent av föregående års BNP-nivå.

I försörjningsbalanstabeller redovisas normalt de olika komponenternas procentuella volymutveckling, men för lagerinvesteringarna redovisas i stället lagerbidraget till BNP-tillväxten.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-16
Uppdaterad 2016-04-08