Automatisk budgetförstärkning


Den ökning av det offentligfinansiella sparandet som normalt sker vid oförändrade regler. Förstärkningen uppstår som ett resultat av att skatteintäkterna ungefär utvecklas i takt med BNP, medan utgifterna tenderar att falla som andel av BNP vid oförändrade regler.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-16
Uppdaterad 2019-01-08