Konsumentprisindex, KPI

Officiellt prisindex som fastställs månadsvis av SCB för prisutvecklingen av privat konsumtion. Riksbankens inflationsmål avser utvecklingen av KPI.

Officiellt prisindex som fastställs månadsvis av Statistiska centralbyrån för prisutvecklingen av privat konsumtion. Riksbankens inflationsmål avser utvecklingen av KPI.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-15
Uppdaterad 2016-04-08