Kapitalstock

Näringslivets kapitalstock består av de byggnader, maskiner och anläggningar som företag använder i sin produktion av varor och tjänster.

Näringslivets kapitalstock består av de byggnader, maskiner och anläggningar som företag använder i sin produktion av varor och tjänster.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-14
Uppdaterad 2016-04-08