Inkomstbasbelopp


Inkomstbasbelopp är ett fastställt belopp av Pensionsmyndigheten som ligger till grund för beräkning av bland annat högsta pensionsgrundande inkomst. Beloppet beräknas om årligen utifrån ett förhållande mellan gällande inkomstindex och index från 2005.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-14
Uppdaterad 2019-01-08