Inhemsk total efterfrågan


Summan av hushållens konsumtionsutgifter, offentliga konsumtionsutgifter, fasta bruttoinvesteringar och lagerinvesteringar samt insatsförbrukningen. Det vill säga slutkunders efterfrågan inom landet samt efterfrågan på de produkter som behövs för produktionen inom landet.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-14
Uppdaterad 2019-01-08