Inflationsmål

Målet för penningpolitiken är enligt Riksbanken att "upprätthålla ett fast penningvärde".

Riksbanken har valt att formulera sitt inflationsmål som att den årliga ökningen av konsumentprisindex (KPI) ska vara 2 procent. De flesta centralbanker världen över fokuserar på liknande sätt på att hålla inflationen så låg och stabil att företag och hushåll inte behöver ta hänsyn till den i sina ekonomiska förehavanden. Detta skapar bra förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-14
Uppdaterad 2016-04-18