Förädlingsvärde 

Produktvärdet minus insatsförbrukningen.

En sektors/branschs förädlingsvärde utgörs av värdet av de varor och tjänster sektorn/branschen producerar minus dess insatsförbrukning, det vill säga värdet av de tjänster, råvaror, halvfabrikat och liknande som används som insats i produktionen.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-13
Uppdaterad 2016-08-10