Finanspolitik

Den politik som påverkar efterfrågan via den offentliga sektorns utgifter och inkomster. Det vill säga de förändringar i statens inkomster och utgifter som via statsbudgeten vidtas i syfte att påverka samhällsekonomin.


Fiscal policy

The policy that affects demand via the expenditure and revenue of the general-government sector.

Publicerad 2015-07-13
Uppdaterad 2016-04-06