Maastrichtskuld

Konsoliderad bruttoskuld i offentlig förvaltning.       

Summan av skulder i statlig och kommunal förvaltning och i sociala trygghetsfonder (ålderspensionssystemet) minus skulder mellan dessa delsektorer. Inom stabilitets- och tillväxtpakten finns ett krav om att Maastrichtskulden inte får överstiga 60 procent av BNP.

Publicerad 2015-06-22
Uppdaterad 2016-04-18