Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 18
B 15
C 1
D 5
E 9
F 7
G 0
H 4
I 12
J 2
K 17
L 12
M 3
N 3
O 6
P 7
Q 0
R 10
S 20
T 8
U 2
V 3
X 0
Y 1
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar V [ Visa alla ]

V

Vinstandel

Förklaring:

Överskottets andel av förädlingsvärdet i näringslivet enligt nationalräkenskaperna. Överskottet avser i regel den del av förädlingsvärdet som inte utgörs av arbetskostnad och produktionsrelaterade skatter. Kan beräknas både före och efter avdrag för kapitalförslitningskostnader. Om inget annat anges avses i regel bruttoöverskottet före avdrag för kapitalförslitningskostnader.

Volatilitet

Förklaring:

Mått på hur mycket priset på en tillgång varierar.

Värdepapperisering

Förklaring:

En teknik för banker att omvandla illikvida lån till obligationer.

Dela

Tipsa en kompis