Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 18
B 15
C 1
D 5
E 9
F 7
G 0
H 4
I 12
J 2
K 17
L 12
M 3
N 3
O 6
P 7
Q 0
R 10
S 20
T 8
U 2
V 3
X 0
Y 1
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar U [ Visa alla ]

U

Underliggande inflation

Förklaring:

Konsumentprisutvecklingen rensat för vissa delar av prisutvecklingen som beror på tillfälligheter, eller faktorer som inte direkt beror på marknadskrafterna i ekonomin. Faktorer som rensas bort kan exempelvis vara skatter eller ränteförändringar. Två exempel på mått på underliggande inflation som SCB publicerar är (utvecklingen i) konsumentprisindex med fast bostadsränta (KPIF) och konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS). Båda dessa exkluderar den direkta effekten av ränteförändringar på konsumentpriserna. Den senare exkluderar även den beräknade direkta effekten av ändrade skatter och subventioner på konsumentpriserna.

Utgiftstak

Förklaring:

Den maximala nivån för statens utgifter, det vill säga en gräns för hur mycket pengar staten får spendera varje år. Räknas med undantag för statsskuldsräntorna men med tillägg för utgifterna i ålderspensionssystemet. Riksdagen fattar beslut om var gränsen ska ligga, på förslag av regeringen. Utgiftstaket är ett av de tre budgetpolitiska målen som ingår i det finanspolitiska ramverket (se även Balanskrav ovan, och Överskottsmål nedan).

Dela

Tipsa en kompis