Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 18
B 15
C 1
D 5
E 9
F 7
G 0
H 4
I 12
J 2
K 17
L 12
M 3
N 3
O 6
P 7
Q 0
R 10
S 20
T 8
U 2
V 3
X 0
Y 1
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar R [ Visa alla ]

R

Real effektiv växelkurs

Förklaring:

Relation mellan prisnivån i ett land och ett vägt medelvärde för prisnivåerna i andra länder uttryckta i samma valuta.

Real växelkurs

Förklaring:

Relation mellan prisnivåer i två länder uttryckta i samma valuta.

Reallön

Förklaring:

Nominell lön i förhållande till prisnivån. Visar lönens köpkraft av varor och tjänster.

Refiränta

Förklaring:

Är den ränta som banker i euroområdet får betala för lån i en vecka från Europeiska centralbanken, ECB. Refiräntan är ECB:s huvudsakliga verktyg för att genomdriva centralbankens penningpolitik. Se även eonia.

Reguljär sysselsättningsgrad 

Förklaring:

Sysselsatta mellan 20-64 år enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU), exklusive personer i arbetsmarknadspolitiska sysselsättningsåtgärder.

Reporänta

Förklaring:

Riksbankens styrränta, det vill säga den ränta bankerna får betala när de lånar eller placerar pengar i Riksbanken via Riksbankens repotransaktioner, under sju dagar. Riksbanksdirektionen beslutar om reporäntan.

Resursutnyttjande

Förklaring:

Mått på i vilken grad produktionsfaktorerna arbete och kapital utnyttjas. Mått på resursutnyttjandet är exempelvis Konjunkturbarometerns frågor om brist på arbetskraft och hur befintlig kapacitet utnyttjas, samt statistik från Arbetsförmedlingen och SCB över vakanser och arbetslösa. Liten brist på arbetskraft och lågt kapacitetsutnyttjande i företagen indikerar ett lågt resursutnyttjande. Ett lågt resursutnyttjande dämpar i sin tur inflationstrycket.

Riskaversion

Förklaring:

Ovilja att utsätta sig för risk. I ekonomiska sammanhang innebär riskaversion att man kräver högre ersättning för att engagera sig i riskfyllda investeringar.

Rot-avdrag 

Förklaring:

Skattereduktion för reparationer, om- och tillbyggnad av bostäder.

Rut-avdrag

Förklaring:

Skattereduktion för hushållsnära tjänster (rengöring, underhåll och tvätt).

Dela

Tipsa en kompis