Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 14
B 14
C 1
D 6
E 4
F 6
G 0
H 4
I 10
J 1
K 13
L 11
M 3
N 1
O 6
P 7
Q 0
R 9
S 17
T 7
U 2
V 3
X 0
Y 0
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar R [ Visa alla ]

R

Real effektiv växelkurs

Definition:

Relation mellan prisnivån i ett land och ett vägt medelvärde för prisnivåerna i andra länder uttryckta i samma valuta.

Real växelkurs

Definition:

Relation mellan prisnivåer i två länder uttryckta i samma valuta.

Förklaring:

Relation mellan prisnivåer i två länder uttryckta i samma valuta.

Reallön

Definition:

Nominell lön i förhållande till prisnivån, "verklig lön". Visar lönens köpkraft av varor och tjänster.

Förklaring:

Nominell lön i förhållande till prisnivån, "verklig lön". Visar lönens köpkraft av varor och tjänster.

Reguljär sysselsättningsgrad 

Definition:

Sysselsatta mellan 20-64 år enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU), exklusive personer i arbetsmarknadspolitiska sysselsättningsåtgärder.

Reporänta

Definition:

Riksbankens styrränta, det vill säga den ränta bankerna får betala när de lånar eller placerar pengar i Riksbanken via Riksbankens repotransaktioner, under sju dagar. Riksbanksdirektionen beslutar om reporäntan.

Resursutnyttjandet

Definition:

Mått på i vilken grad produktionsfaktorerna arbete och kapital utnyttjas.

Förklaring:

Resursutnyttjandet i ekonomin beskriver i vilken grad produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital utnyttjas. Mått på resursutnyttjandet är exempelvis Konjunkturbarometerns frågor om brist på arbetskraft och hur befintlig kapacitet utnyttjas, samt statistik från Arbetsförmedlingen och SCB över vakanser och arbetslösa. Liten brist på arbetskraft och lågt kapacitetsutnyttjande i företagen indikerar ett lågt resursutnyttjande. Ett lågt resursutnyttjande dämpar i sin tur inflationstrycket.

Riskaversion

Definition:

Ovilja att utsätta sig för risk.

Förklaring:

I ekonomiska sammanhang innebär riskaversion att man kräver högre ersättning för att engagera sig i riskfyllda investeringar.

Rot-avdrag 

Definition:

Skattereduktion för reparationer, om- och tillbyggnad av bostäder.

Förklaring:

Skattereduktion för reparationer, om- och tillbyggnad av bostäder.

Rut-avdrag

Definition:

Skattereduktion för hushållsnära tjänster (rengöring, underhåll och tvätt).

Förklaring:

Skattereduktion för hushållsnära tjänster (rengöring, underhåll och tvätt).

Dela

Dela
Tipsa en kompis

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb