Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 14
B 14
C 1
D 6
E 4
F 6
G 0
H 4
I 10
J 1
K 13
L 11
M 3
N 1
O 6
P 7
Q 0
R 9
S 17
T 7
U 2
V 3
X 0
Y 0
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar K [ Visa alla ]

K

KPIF

Definition:

Underliggande konsumentprismått där effekten av ändrade bostadräntor exkluderats från totala KPI.

Förklaring:

Underliggande konsumentprismått där effekten av ändrade bostadräntor exkluderats från totala KPI.

KPIX

Definition:

Underliggande konsumentprismått där räntekostnader för egna hem och direkta effekter av förändringar av skatter och subventioner har exkluderats från totala KPI.

Kalenderkorrigering 

Definition:

Korrigering för olika antal arbetsdagar mellan åren. Synonymt med dagkorrigering.

Kapitalstock

Definition:

Näringslivets kapitalstock består av de byggnader, maskiner och anläggningar som företag använder i sin produktion av varor och tjänster.

Förklaring:

Näringslivets kapitalstock består av de byggnader, maskiner och anläggningar som företag använder i sin produktion av varor och tjänster.

Konjunkturcykler

Definition:

Mer eller mindre regelbundna svängningar i den ekonomiska aktiviteten.

Konjunkturjusterat sparande

Definition:

Beräkning av vad det offentligfinansiella sparandet skulle vara vid ett balanserat resursutnyttjande (neutral konjunktur) och en normal sammansättning av viktiga skattebaser. Anges vanligtvis som andel av potentiell BNP.

Konjunkturnedgång (konjunkturavmattning)

Definition:

BNP växer långsammare än potentiell BNP.

Förklaring:

BNP växer långsammare än potentiell BNP.

Konjunkturuppgång (konjunkturåterhämtning)

Definition:

BNP växer fortare än potentiell BNP.

Konjunktur 

Definition:

Svängningar i den ekonomiska aktiviteten.

Konsumentprisindex, KPI

Definition:

Officiellt prisindex som fastställs månadsvis av SCB för prisutvecklingen av privat konsumtion. Riksbankens inflationsmål avser utvecklingen av KPI.

Förklaring:

Officiellt prisindex som fastställs månadsvis av Statistiska centralbyrån för prisutvecklingen av privat konsumtion. Riksbankens inflationsmål avser utvecklingen av KPI.

Konsumtionskorg

Definition:

Bildlig benämning av den svenska konsumtionen.

Förklaring:

De svenska hushållens konsumtion kan därmed ses som en varukorg med de varor och tjänster som vi under ett år köper och konsumerar.

Kort ränta 

Definition:

Ränta på lån med kortare bindningstid än ett år.

Förklaring:

Ränta på lån med kortare bindningstid än ett år.

Kreditmarknad

Definition:

Marknaden för lånat kapital för långa och korta lån. Ett samlingsbegrepp för obligations- och penningmarknaden.

Förklaring:

Marknaden för lånat kapital för långa och korta lån. Ett samlingsbegrepp för obligations- och penningmarknaden.

Dela

Dela
Tipsa en kompis

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb