Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 18
B 15
C 1
D 5
E 9
F 7
G 0
H 4
I 12
J 2
K 17
L 12
M 3
N 3
O 6
P 7
Q 0
R 10
S 20
T 8
U 2
V 3
X 0
Y 1
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar E [ Visa alla ]

E

ECB 

Förklaring:

Europeiska centralbanken. ECB är gemensam centralbank för de EU-länder som infört euron som valuta.

EMU 

Förklaring:

Ekonomiska och monetära unionen. Samarbete inom EU som syftar till att införa euron som gemensam valuta. Besluten om penningpolitiken övergår då från de nationella centralbankerna till ECB-rådet.

Effektiv växelkurs

Förklaring:

Vägt medelvärde för en valutas växelkurser mot andra valutor.

Enhetsarbetskostnad 

Förklaring:

Arbetskostnad per producerad enhet, där den producerade enheten avser förädlingsvärdet.

Eonia och refiränta

Förklaring:

Eonia är ett viktat medelvärde av interbankräntor i euroområdet. Dessa räntor gäller lån över natten utan säkerhet mellan banker verksamma i euroområdet. Europeiska centralbanken, ECB, genomdriver sin penningpolitik delvis genom att påverka räntenivån på eonia. För detta använder ECB huvudsakligen refiräntan, som är den ränta banker får betala för lån i en vecka från ECB.

Etableringsersättning

Förklaring:

Pengar man får när man är ny i Sverige och deltar i etableringsprogrammet eller har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan under högst två år.

Etableringsprogrammet

Förklaring:

Syftet är att nyanlända med uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande snabbt ska komma i arbete. En etableringsplan kan inrättas som innehåller SFI (svenska för invandrare), arbetsförberedande insatser och information om det svenska samhället, så kallad samhällsorientering. Samordningen sköts av Arbetsförmedlingen sedan etableringsreformen 2010.

Etableringsreformen

Förklaring:

Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser i kraft, den så kallade etableringsreformen. Arbetsförmedlingen övertog det samordnande ansvaret för nyanlända från kommunerna. Syftet med etableringsreformen var att påskynda och underlätta nyanländas etablering i arbetslivet.

Extratjänster

Förklaring:

Arbetsmarknadspolitiskt program. Subventionerad anställning som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. Arbetsgivare i offentlig och ideell sektor kan anställa personer med hjälp av stödet. Stödet lämnas för 100 procent av lönekostnaden (max 20 000 kronor i månadslön). Dessutom får arbetsgivaren handledarbidrag (3 250 kronor i månaden under 3 första månader, 2 500 kronor därefter). Stödet ges maximalt 12 månader.

Dela

Tipsa en kompis