Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 14
B 14
C 1
D 5
E 4
F 6
G 0
H 4
I 10
J 1
K 16
L 11
M 3
N 1
O 6
P 7
Q 0
R 9
S 18
T 7
U 2
V 3
X 0
Y 0
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar D [ Visa alla ]

D

Dagkorrigering

Förklaring:

Korrigering för olika antal arbetsdagar mellan åren. Synonymt med kalenderkorrigering.

Denominera

Förklaring:

Uttrycka något i termer av en given monetär enhet, till exempel säkerheter denominerade i dollar.

Depreciering

Förklaring:

Då en valutas värde sjunker i förhållande till andra valutors värde, under ett system med rörlig växelkurs. Motsats till appreciering.

Detaljhandel

Förklaring:

Definieras som branscherna 45 och 47 enligt SNI 2007. Kallas också för huvudgrupp G.

Disponibel inkomst

Förklaring:

Summan av alla inkomster (oftast hushållens) räknat efter skatt och inklusive barnbidrag, sjukpenning och andra transfereringar.

Dela

Tipsa en kompis