Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 18
B 15
C 1
D 5
E 9
F 7
G 0
H 4
I 12
J 2
K 17
L 12
M 3
N 3
O 6
P 7
Q 0
R 10
S 20
T 8
U 2
V 3
X 0
Y 1
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar D [ Visa alla ]

D

Dagkorrigering

Förklaring:

Korrigering av utvecklingen i en variabel för inverkan av skillnader i antalet arbetsdagar mellan perioderna. Synonymt med kalenderkorrigering. Den dagkorrigerade utvecklingen skall spegla den utveckling som hade observerats om antalet arbetsdagar varit desamma under de två månader, kvartal eller år som avses i jämförelsen.

Denominera

Förklaring:

Uttrycka något i termer av en given monetär enhet, till exempel säkerheter denominerade i dollar.

Depreciering

Förklaring:

Värdeminskning. Avser i regel att en valutas värde sjunker i förhållande till andra valutors värde, under ett system med rörlig växelkurs. Motsats till appreciering.

Detaljhandel

Förklaring:

Definieras som branschen 47 enligt SNI 2007, och ibland även 45. Avser i huvudsak handel med försäljning till konsumenter och andra enskilda kunder som var och en köper mindre mängder varor vid enskilda tillfällen, till skillnad från partihandel som riktar sig till annan handel eller stora kunder som var och en köper större partier produkter (partihandeln är SNI 46 enligt SNI 2007 och ingår alltså inte i detaljhandeln).

Disponibel inkomst

Förklaring:

Summan av alla inkomster (oftast hushållens) räknat efter skatt och inklusive barnbidrag, sjukpenning och andra transfereringar.

Dela

Tipsa en kompis