Taxor vid uppdrag

Tim- och minimitaxor. Uppdaterade januari 2018.

Våra taxor

Resurs

Timtaxa

Assistent

600 kr

Handläggare/chef

1 300 kr

Prognoschef och generaldirektör

2 000 kr

Föredrag och seminarier - en minimitaxa tas ut


Prognoschef och gd

20 000 kr

Enhetschefer och handläggare

10 000 kr