Taxor vid uppdrag

Tim- och minimitaxor. Uppdaterade januari 2018.

Resurs

Timtaxa

Assistent

600 kr

Handläggare/chef

1 300 kr

Prognoschef och generaldirektör

2 000 kr

Föredrag och seminarier - en minimitaxa tas ut


Prognoschef och gd

20 000 kr

Enhetschefer och handläggare

10 000 kr

 

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb