Karolina Holmberg

Enhetschef för Arbetsmarknad och prisbildning

08-453 59 73