Fakturauppgifter

Fakturaadress

Elektronisk faktura via Peppol BIS Billing 3.0.
Adress i Peppol 0007: 2021000845

Konjunkturinstitutet
FE 7735
831 90 ÖSTERSUND

Så här fungerar Peppol för dig som är leverantör (länk till digg.se)

GLN-nummer
7340093200004

IBAN-kontonummer
SE14 1200 0000 0128 1010 4697

Fakturor ska innehålla:

  • Fakturadatum
  • Fakturanummer
  • Avtalsreferens
  • Momsregistreringsnummer
  • Specifikation av leveransens innehåll, art och omfattning av levererade varor och tjänster
  • Pris i SEK exklusive moms per Vara och Tjänst
  • Totalsumma i SEK exklusive moms
  • Totalsumma i SEK inklusive moms

Betalningsvillkor: inom 30 dagar från fakturadag

Telefon

08-453 59 00

E-post

registrator@konj.se

Öppettider

Växel: måndag till fredag 8.10–17.00.
Registratur: 9.00–11.00