Adress och kontaktuppgifter

Postadress

Box 12090, 10223 Stockholm

Besöksadress

Fleminggatatan 7, våning 6

Fakturaadress

Elektronisk faktura via Peppol BIS Billing 3.0.
Adress i Peppol 0007: 2021000845

Konjunkturinstitutet
FE 7735
831 90 ÖSTERSUND

GLN-nummer
7340093200004

IBAN-kontonummer
SE14 1200 0000 0128 1010 4697

Varuleverans

Fleminggatan 7

Organisationsnummer

202100-0845

Momsregistreringsnummer

SE202100084501

Telefon

08-453 59 00

E-post

registrator@konj.se

Öppettider

Växel: måndag till fredag 8.10–17.00.
Registratur: 9.00–11.00