22 nov

Lönebildnings­­rapporten seminarium 3

Seminarium om produktiviteten under pandemin och framöver

Anmäl dig här

På seminariet presenteras kapitlet Produktivitetens utveckling till 2030 av Erik Glans och Jakob Almerud.

Christina Nyman, chef ekonomisk analys och chefsekonom på Handelsbanken, kommenterar.


I den årliga Lönebildningsrapporten analyseras de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Där ingår sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner.


Lönebildningsrapportens utformning bestäms i samråd med Medlingsinstitutet och tidpunkten för publicering sätts med hänsyn till parternas avtalsförhandlingar.

Seminarium kl 13:00
Plats Teams (digitalt)