09 nov

Lönebildnings­­rapporten seminarium 2

På seminariet presenteras kapitlet Minimilöner, lönebildning och sysselsättning i tre kollektivavtal av Jonas Kolsrud. Lars Calmfors, Professor emeritus i internationell ekonomi, Stockholms universitet och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, kommenterar.

Anmäl dig här


I den årliga Lönebildningsrapporten analyseras de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Där ingår sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner.


Lönebildningsrapportens utformning bestäms i samråd med Medlingsinstitutet och tidpunkten för publicering sätts med hänsyn till parternas avtalsförhandlingar.

Seminarium kl 13:00
Plats Teams (digitalt)