25 okt

Lönebildnings­­rapporten seminarium 1

Seminarium om jämviktsarbetslösheten

På seminariet presenteras kapitlet Bedömning av den svenska jämviktsarbetslösheten av Petter Danielsson.

Stefan Erickson, Docent vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, kommenterar.

Anmäl dig här


I den årliga Lönebildningsrapporten analyseras de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Där ingår sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner.


Lönebildningsrapportens utformning bestäms i samråd med Medlingsinstitutet och tidpunkten för publicering sätts med hänsyn till parternas avtalsförhandlingar.

Seminarium kl 13:00
Plats Teams (digitalt)