2022
09
feb

Hållbarhetsrapport

Var med på vårt seminarium om hållbarhetsrapporten den 17 februari.


Anmäl dig till seminariet den 17 februari här


På regeringens uppdrag skriver Konjunkturinstitutet en årlig rapport med en kvantitativ bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, inklusive scenarier som belyser hur centrala faktorer och antaganden påverkar utvecklingen.

9.15 Publicering

Tipsa om sidan

Tipsa en kompis