2021
10
feb

Hållbarhetsrapport

På regeringens uppdrag skriver Konjunkturinstitutet en årlig rapport med en kvantitativ bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, inklusive scenarier som belyser hur centrala faktorer och antaganden påverkar utvecklingen.


Anmäl dig här

9.15 Publicering
Anmälan krävs
Plats Digitalt seminarium

Tipsa om sidan

Tipsa en kompis