Vår värdegrund

Personalen är Konjunkturinstitutets viktigaste tillgång. Vårt mål är att fortsätta rekrytera, behålla och vidareutveckla kvalificerade medarbetare.

På jobbet stöttar vi varandra och låter allas argument få ta plats. För att kunna förena höga professionella ambitioner med privatliv tillämpar vi flexibla arbetstider.

Vi odlar en vinnande kultur

Utgångspunkten för arbetet med en god och stimulerande arbetsmiljö är värdegrunden ODLA, som står för:

  • Oförvitlighet
  • Delaktiget
  • Lekfullhet
  • Arbeta hårt

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb