Vår värdegrund

Personalen är Konjunkturinstitutets viktigaste tillgång. Vårt mål är att fortsätta rekrytera, behålla och vidareutveckla kvalificerade medarbetare.

På jobbet stöttar vi varandra och låter allas argument få ta plats. För att kunna förena höga professionella ambitioner med privatliv tillämpar vi flexibla arbetstider.

Vi odlar en vinnande kultur

Utgångspunkten för arbetet med en god och stimulerande arbetsmiljö är värdegrunden ODLA, som står för:

  • Oförvitlighet
  • Delaktiget
  • Lekfullhet
  • Arbeta hårt