Att arbeta i staten

Som statsanställd är medborgarna dina uppdragsgivare. Verksamheten utgår bland annat från objektivitet, saklighet och allas likhet inför lagen.

Offentlig förvaltning styrs också av lagar som ska bidra till öppenheten och insyn i verksamheten, exempelvis offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och meddelarfriheten.

Förmåner som statligt anställd

Med en statlig anställning följer flera förmåner. Semestervillkoren är mer generösa än vad som regleras i lag och är du förälder får du ett tillägg som gör att du behåller 90 procent av din lön under föräldraledigheten.

Du har möjlighet använda en timme i veckan av din arbetstid för att träna och kan ta del av ett årligt friskvårdsbidrag.

Du har också möjlighet att besöka läkare, sjukgymnast eller lämna blod på arbetstid. Som statligt anställd får du också ersättning för receptbelagda läkemedel och för läkarbesök. Det statliga pensionsavtalet omfattar tjänste-, efterlevande- och sjukpension.