Förändrade variabelnamn

Från och med 27 september 2018 ändrar vi namn för vissa variabler. Förändringarna ska förbättra konsistensen i variabelnamnen.

Använder ni API till konjunkturinstitutets databas behöver ni ändra variabelnamnen i koden. Om de gamla variabelnamnen står kvar i koden till API:et kommer ni att få ett felmeddelande (404 error). Ingen data kommer att laddas ner från respektive fil ifall de gamla variabelnamnen står kvar.

Förändringarna:

 • Bygg (barbygm.px och barbygq.px): TOTF blir BBYG
 • Totala näringslivet (bartotm.px och bartotq.px): btot blir BTOT
 • Hushåll (hushall.px): Q223 blir Q231
 • Indikatorer (indikatorm.px och indikatorq.px):
  - kifi blir KIFI
  - btotcon blir BTOT
  - btvicon blir BTVI
  - TOTF blir BBYG
  - 47XXX blir B47XXX
  - bhuscon blir bhus