Ekonomisk statistik

Konjunkturinstitutet avser att göra en upphandling för att teckna avtal med en leverantör som under avtalsperioden löpande kan förse KI med information om data för, framför allt, internationell ekonomi och de finansiella marknaderna.

Innan upphandlingen lämnar här KI hela upphandlingsunderlaget på extern remiss som leverantörer får möjlighet att återkoppla på.

För mer information kontakta: upphandling@konj.se

Dokument

Extern_remiss_Ekonomisk_statistik_Anbudsförfrågan_dnr_2022-425.pdf Pdf, 398.8 kB.

Extern_remiss_Ekonomisk_statistik_Bilaga_1_AnbudKravUtvärdering_2022-425.xlsx Excel, 54.2 kB.

Extern_remiss_Ekonomisk_statistik_Bilaga_2_Avtal_(kommersiella_villkor)_dnr_2022-425.pdf Pdf, 293.3 kB.